Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website https://vnptvina.vn (sau đây gọi là “VNPT”) được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của VNPT.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 • Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng và cộng tác viên. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:Tên, địa chỉ, CMT, số điện thoại, email…Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng/cộng tác viên biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web: https://vnptvina.vn và mọi thông tin đều phải được khách hàng/cộng tác viên tự nguyện cung cấp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Thông tin cá nhân của Khách hàng/Cộng tác viên trên website https://vnptvina.vn (sau đây gọi là “VNPT”) được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của VNPT.
 • Thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Tổng Công ty. Tổng Công ty có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên khác như: các đại lý của chúng tôi, các dịch vụ tiếp nhận và giao sản phẩm, nhằm gửi sản phẩm đến cho khách hàng trong thời gian sớm nhất theo thông tin đơn hàng.
 • Thông tin cá nhân của Cộng tác viên thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Tổng Công ty với mục đích hỗ trợ, đào tạo, thông báo các chính sách thù lao mới, các chiến dịch bán hàng và gửi email, tin nhắn hay liên hệ trực tiếp để thông báo các nội dung có liên quan.
 • Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: xác nhận thông tin đơn hàng, xác nhận chuyển sản phẩm cho khách hàng, xác nhận thời gian giao nhận sản phẩm theo thông tin khách hàng, xác nhận địa điểm giao nhận sản phẩm…
 • Khi cần thiết, chúng tôi có thể gửi tin nhắn, email thông báo tới khách hàng khi có các chương trình ưu đãi, khuyến mại, các sản phẩm dịch vụ mới, mời tham gia cộng tác viên với VNPT…(nếu khách hàng không từ chối nhận tin từ VNPT)

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Tổng Công ty sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi, trong quá trình khách hàng tạo đơn hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp trong quá trình tạo đơn hàng.
 • Đối với cộng tác viên, Tổng Công ty sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong suốt thời gian hiệu lực của hợp dồng cộng tác viên.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

TRỤ SỞ CHÍNH:

Tòa nhà VNPT, Số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: Internet/truyền hình MyTV 18001166; Di động: 1800 1091.

Email: cskh@vnpt.vn

Mã số doanh nghiệp: 0106869738 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/06/2015. Đăng ký thay đổi lần thứ 01 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội ngày 14/01/2016.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng theo số hotline: Internet/truyền hình MyTV 1800 1166; Di động: 1800 1091

Tính năng và quy trình thay đổi thông tin cá nhân khách hàng và Cộng tác viên trên Web VNPT

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Tổng Công ty sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các bộ phận tiếp nhận đơn hàng và chuyển đơn hàng đến khách hàng theo thông tin đơn hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Tổng Công ty có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. công ty cam kết tuân thủ cá quy tắc bảo mật thông tin cho khách hàng và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

7. Đề nghị đối với Khách hàng:

 • Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. VNPT cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
 • Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

8. Cơ chế bảo mật hệ thống cơ sở dữ liệu được tiến hành như sau:

 • Phân hoạch CSDL: CSDL của VNPT được phân hoạch theo chiều ngang. Với mỗi phân hoạch hệ thống an toàn sẽ thực hiện một chiến lược bảo mật riêng theo yêu cầu bảo mật của dữ liệu. Việc khai thác trên các thành phần CSDL chỉ có thể tiến hành qua thành phần giao diện ứng dụng. Khi làm việc chỉ nhân viên kĩ thuật chuyên trách của VNPT mới có thể chuyển CSDL về trạng thái sẵn sàng phục vụ và trạng thái mã hóa trong hệ điều hành.
 • Mã hóa các trường dữ liệu quan trọng: Những trường chứa thông tin có độ bảo mật cao được mã hóa bằng hệ mã bảo mật mật đã được giám đốc kĩ thuật lựa chọn phù hợp với yêu cầu của dữ liệu. Các thông tin có độ mật cao luôn được lưu trữ ở dạng mã hóa. Những thông tin này chỉ được giải mã ở tầng giao diện với nhân viên hệ thống kĩ thuật mới được giải mã.
 • Kiểm soát truy cập: Hệ thống bảo mật CSDL sử dụng một thiết bị eToken duy nhất chứa khóa riêng và chứng thư số của người dùng. Quá trình thiết lập an toàn sẽ diễn ra như sau: Mật khẩu cho người sử dụng truy cập vào hệ thống CSDL sẽ được sinh ngẫu nhiên và đăng ký với MySQL cùng với tên của người dùng. Mật khẩu ngẫu nhiên sau đó được mã hóa bởi khóa công khai của người dùng trong chứng thư và lưu vào hệ thống để kiểm soát. Khi kết nối vào hệ thống CSDL, chương trình sẽ dùng khóa bí mật trong eToken để giải mã mật khẩu ngẫu nhiên và truy cập vào CSDL. Như vậy, người dùng sẽ thuận tiện khi sử dụng hệ thống và chỉ người dùng có eToken phù hợp mới có thể truy cập vào hệ thống.